Ορθή Επανάληψη:Με σεβασμό στο έργο στην ιστορία την προσωπικότητα και την προσφορά στον αθλητισμό των Προέδρων των Ομοσπονδιών λέμε ναι στις θητείες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Tο προς συζήτηση σχέδιο νόμου στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει την κύρωση της σύμβασης Macolin για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Τίθεται ένα πλαίσιο συνεργασίας, για την αποτροπή του φαινομένου της χειραγώγησης των αγώνων που αφορά και τις στοιχηματικές. Κανείς δεν είναι αντίθετος με τις αρχές που πρεσβεύει η Σύμβαση. Πρόκειται για μία διεθνή σύμβαση μεγάλης σημασίας, που περιμένουμε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη χειραγώγηση των αγώνων και στον παράνομο στοιχηματισμό. Μάλιστα, η σύμβαση μετά την κύρωσή της, θα πρέπει να παρακολουθείται, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης και ορθή εφαρμογή των όσων προβλέπει. Αυτό μάλιστα που έχει μεγάλη σημασία είναι η σύνθεση της Επιτροπής παρακολούθησης.

Και θα θέλαμε να μας πείτε κ. Υπουργέ, αν σήμερα έχετε εικόνα για τη σύνθεσή της και πότε πρόκειται αυτή να συγκροτηθεί. Ώστε να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι θεματοφύλακες της εφαρμογής της.Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο δεύτερο μέρος του Νομοσχεδίου, επιχειρείται η βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Εξαρχής θα πρέπει να τονιστεί ότι για την εφαρμογή των διατάξεων επιβάλλεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι των ερασιτεχνικών ομάδων με τις διοικήσεις τους, των ΠΑΕ, ΚΑΕ κ.λ.π.

Προβλέπονται συγκεκριμένα δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η διάταξη δηλαδή, αποσκοπεί να ελέγξει την εφαρμογή της ρύθμισης περί προμήθειας μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εμπεδώνεται η ανάγκη της ονομαστικοποίησης των εισιτηρίων, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των εμπλεκομένων σε πράξεις βίας, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του υλικού που καταγράφεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αφορά πράξεις αθλητικής βίας για την ποινική δίωξη των αδικημάτων αυτών.

Ακούσαμε τους φορείς που τόνισαν την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων αυτών. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτές τις διατάξεις, λέμε Ναι σε κανόνες λοιπόν ώστε να καταπολεμήσουμε τη βία στους αθλητικούς χώρους.

Και περνάω στο τρίτο μέρος του Νομοσχεδίου.

Άρθρο 5ο
Όπως ανέφερα και στην πρώτη συνεδρίαση, υπάρχουν ενστάσεις και καταγγελίες γύρω από τις διατάξεις για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το θαλάσσιο σκι και την τοξοβολία. Ουσιαστικά με την εξαίρεση από το κώλυμα που εισάγετε, ταυτίζετε τους διαιτητές και τους κριτές με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και τους αντιπροσώπους των αντίστοιχων σωματείων. Ακυρώνετε έτσι την αρχή της αμεροληψίας.

Με ποια λογική ο ελεγκτής θα είναι και ελεγχόμενος; Πώς θα διασφαλισθεί ότι ο διαιτητής που ανήκει στο ΔΣ ενός σωματείου θα κρίνει αντικειμενικά τους αθλητές των ανταγωνιστικών σωματείων;
 

Ήδη οι αντιρρήσεις είναι πολλές. Το ζήσαμε και νωρίτερα κατά την ακρόαση των φορέων. Γι’αυτό και δεν συμφωνούμε.

Άρθρο 7ο
Αναστέλλονται οι διατάξεις που τέθηκαν με τον ν. 4603/2019 για τις αρχαιρεσίες στα σωματεία.

Όπως είπαν και οι φορείς, είναι θετική ρύθμιση αφού παρέχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο στα σωματεία να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
Επομένως δεν έχουμε αντίρρηση.

Άρθρο 8ο
Θητείες Προέδρων Ομοσπονδιών

Προβλέπεται η εκλογή στη θέση του Προέδρου για 3 θητείες με δυνατότητα παράτασης για άλλη 1 εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του. Επίσης διευκρινίζεται, ότι μετά την ολοκλήρωση δύο (2) συνεχόμενων θητειών σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση του Δ.Σ. μπορεί κάποιος να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μίας πλήρους θητείας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν πράγματι μας ενδιαφέρει η ανανέωση. Σημαντικό είναι βέβαια, όπως είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, ότι η διάταξη για το όριο των 70 ετών, δεν αποστερεί το δικαίωμα στους αθλητικούς παράγοντες να μετέχουν στις αρχαιρεσίες και να εκλέγονται στα ΔΣ των ομοσπονδιών χωρίς ηλικιακό όριο.

Ξαναλέω λοιπόν:
Με σεβασμό στο έργο, στην ιστορία, την προσωπικότητα και την προσφορά στον αθλητισμό των Προέδρων των Ομοσπονδιών, λέμε ναι στις θητείες, η ανανέωση πρέπει να γίνει πράξη, με άμεση εφαρμογή των θητειών από τούδε και στο εξής.
Χωρίς βέβαια να επιβάλλεται ηλικιακός ρατσισμός
.

Διαβάσαμε το ψήφισμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ακούσαμε στην ακρόαση των φορέων ότι τα ίδια τα μέλη των Ομοσπονδιών, αλλά και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τάσσονται υπέρ της ανανέωσης και του εναρμονισμού των καταστατικών τους με τα αντίστοιχα καταστατικά των διεθνών Ομοσπονδιών.

Είναι ώρα λοιπόν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να εναρμονισθεί με τον καταστατικό χάρτη της ΔΟΕ και οι ομοσπονδίες μας με τα ισχύοντα στις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες. Οι ίδιες οι Ομοσπονδίες και οι διοικήσεις τους γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να πράξουν.

Και θυμίζω ότι οι συνάδελφοί τους των ομοσπονδιών σε άλλες χώρες, ήδη εφαρμόζουν εθιμοτυπικά τον περιορισμό στις θητείες ώστε να υπάρχει εναλλαγή προσώπων. Η αλήθεια είναι όπως είπα ξανά, ότι το παλιό χωρίς το καινούργιο πεθαίνει, το νέο χωρίς το παλιό είναι άγουρο. Άρα χρειάζεται όσμωση.
 

Άρθρο 9ο
Είναι επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη της αξιοποίησης των ολυμπιακών συγκροτημάτων. Πράγματι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα ολυμπιακά ακίνητα αποτελούν περιουσία του Δημοσίου που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Η διάταξη ωστόσο, δε θέτει κανένα περιορισμό ως προς την επιλογή του μισθωτή. Θα πρέπει όμως, να τεθούν συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για τις μισθώσεις αυτές, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Διότι για παράδειγμα, πώς μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για το ίδιο ολυμπιακό ακίνητο; Ποιος θα επιλεγεί τότε και με ποια κριτήρια;

Άρθρο 12ο
Η προτεινόμενη διάταξη, αφορά μετατάξεις των Ολυμπιονικών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε φορείς που προάγουν τον Ολυμπισμό. Δεν διαφωνούμε. Είναι προς θετική κατεύθυνση.

Το πέμπτο μέρος του Νομοσχεδίου άρθρα 13-14-15, αφορά στην κύρωση του νέου καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε θέματα του προσωπικού και της περιουσίας της. Το προσωπικό της ΕΟΕ αποτελείται από μονίμους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 13 τον αριθμό και 41 ΙΔΑΧ.

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του άρθρου 14 του νομοσχεδίου. Διότι με την υπάρχουσα διάταξη, είναι αμφίβολο εάν θα διατηρήσουν τα ίδια δικαιώματα.
 

Οι εργαζόμενοι της ΕΟΕ είναι η καρδιά της Επιτροπής, εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία και πρέπει να συνεισφέρουν και στη νέα της πορεία. Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε άλλους φορείς αλλά και η δυνατότητα απόσπασης στην ΕΟΕ με πλήρη διατήρηση των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Περιμένουμε την πρόταση για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ.
 

Όσον αφορά την περιουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία που θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με την υπάρχουσα διάταξη, η ΕΟΕ δεν θα απολαμβάνει πλέον την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, για τα περιουσιακά της στοιχεία, προνόμιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ρητή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Το μείζον είναι κ. Υπουργέ, να διαφυλαχθεί η ιστορία, το έργο, η περιουσία, οι άνθρωποι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενός δημόσιου οργανισμού με 125 χρόνια ιστορίας.

Τέλος, ως προς το 19ο άρθρο για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Ταμείο τίθεται σε λύση και εκκαθάριση και αναμένουμε το πόρισμα του εκκαθαριστή να παραδοθεί στα χέρια της Υπουργού και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων του Υπουργείου και όλων των εμπλεκομένων. Ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα στην ακρόαση των φορέων ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου είναι υπέρ της λύσης και εκκαθάρισης.
 

Ολοκληρώνοντας κύριε Υπουργέ ενόψει του επόμενου σχεδιασμού επισημαίνω τα εξής:
Χρειάζεται:
-Να ενισχυθεί ο Σωματειακός Αθλητισμός στα πλαίσια του ότι ο Αθλητισμός είναι Κοινωνικό Αγαθό.
-Να ενισχυθεί ο Σχολικός Αθλητισμός.
-Να ενισχυθούν οι ΟΤΑ για την δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο